Mínim 4 lletres

Congrés Centcelles 2022

El monument tardoromà de Centcelles: dades, context, propostes. Tarragona- Constantí, 28-30 de juny de 2022

PRESENTACIÓ 

L'Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) i l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF), amb el patrocini del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (PIAC) organitzen, entre els dies 28 i 30 de juny de 2022 el Congrés El monument tardoromà de Centcelles: dades, context, propostes. 

Aquest Congrés vol plantejar de manera completa el tema de la naturalesa i finalitats d'un monument difícil d'interpretar i explicar, i sobre el qual s'han fet diverses hipòtesis. Pensem que, després del Congrés de Madrid del 2010, organitzat per l'Institut Arqueològic Alemany (DAI), i amb les dades del monument a disposició ofertes per les Actes d'aquest Congrés, ha arribat el moment d'analitzar els resultats fins ara assolits, amb la intenció d'avançar en el coneixement d'una temàtica complexa.

Aquest Congrés pretén comptar amb la presència activa dels màxims especialistes en les diverses disciplines (arqueològiques, històriques, artístiques, teològiques) que cal tenir en compte en l'estudi del monument. El congrés vol ser obert i rigorós, caracteritzat per ponències innovadores i, sobretot, pels diàlegs científics entre tots els participants. No es tracta de repassar una vegada més les diverses hipòtesis sobre Centcelles -d'altra banda, prou conegudes- sinó de sospesar les dades que ofereix la recerca arqueològica, els elements que aporten els diversos contextos històrics en què sembla inscriure's el monument, i els diversos vectors, arqueològics, iconogràfics i documentals, relatius a la seva decoració musiva i pictòrica actualment existent o bé presumible. 

Han confirmat la seva participació investigadors de centres de recerca i universitats d'arreu d'Europa, i diverses institucions del país i internacionals aporten la seva col·laboració, com l'ICAC, IEC i el DAI.

El Congrés es desenvoluparà en tres jornades al Seminari de Tarragona i al mateix conjunt monumental. I el darrer dia, en l'acte de cloenda del Congrés es farà un reconeixement de la figura del Prof. Dr. Theodor Hauschild. Les llengües oficials seran tres: català, castellà i italià. Les ponències i alguns altres materials seran publicats com a actes del Congrés en la col·lecció Studia Archaeologiae Christianae de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. 

Fotografia: Congrés Centcelles 2022 4

PROGRAMA

Dimarts, 28 de juny de 2022

9.00 Recepció dels assistents i inauguració del Congrés 

Matí. Moderador: Josep M. Macias (ICAC)

10.00    Història de la recerca sobre Centcelles, dels orígens fins al 1931 (Jaume Massó, Museu d'Arqueologia Salvador Vilaseca, Reus)

10.20  Centcelles y el Instituto Arqueológico alemán. Investigaciones compartidas (Dirce Marzoli, DAI)

10.40  La investigación en el siglo XXI (Jacinto Sánchez, arqueòleg)

1. Les evidències arqueològiques

11.30 Topografia, geofísica i paisatge entorn de la vil·la de Centcelles (Marta Prevosti, IEC-ICAC; Cèsar Carreras, UAB)

12.00  Tàrraco al segle V (Meritxell Pérez, ICAC) 

12.30  L'urbanisme de Tàrraco al segle V (Ada Lasheras, ICAC)

13.00  Arquitectura i fases d'ocupació de Centcelles (Josep Anton Remolà, MNAT)

  

Tarda. Moderadora: Dirce Marzoli (DAI)

15.00 Programas decorativos y artísticos: mosaicos (Achim Arbeiter, Universitat de Göttingen); Nuovi risultati di ricerca sulla decorazione dell'edificio a cupola a Centcelles dal 2015 (Dieter Korol, Universitat de Münster) 

16.00  Programes decoratius i artístics: pintures (Carmen Guiral, UNED)

16.30 Debat

18.00 Recepció i visita al conjunt monumental de Centcelles

Dimecres, 29 de juny de 2022

Matí. Moderadora: Isabel Rodà

2. Els referents contextuals (300-450 dC)

9.00 El ejército tardorromano en Hispania (Ángel Morillo, Universitat Complutense de Madrid)

9.30 Estacionamiento y circulación de las unidades comitatenses y palatinas en el Occidente tardorromano (Sylvain Janniard, Universitat de Tours) 

10.00  Las vilas aristocráticas en Hispania (Alexandra Chavarría, Universitat de Pàdua) 

10.30 Ville aristocratiche del IV-V secolo in Italia (Isabella Baldini, CISEM)

11.30  I complessi imperiali del IV e V secolo (Umberto Roberto, Universitat Europea de Roma) 

12.30 Los complejos episcopales (Emilio Marin, Universitat Catòlica de Croàcia) 

 Tarda. Moderadora: Isabel Rodà 

15.30 Gli edifici funerari tardoromani (Olof Brandt, PIAC) 

16.30  Pausa

17.00 Debat

19.30  Concert d'orgue a la Catedral de Tarragona (organista: Jordi Vergés)

20.30  Sopar oficial 

Dijous, 30 de juny de 2022

Matí. Moderador: Andreu Muñoz (INSAF)

3. Els referents simbòlics i teològics dels mosaics de la cúpula

9.00 Programma iconografico: scene bibliche (Fabrizio Bisconti, PIAC) 

10.00  I temi del "ciclo del latifondo" nei mosaici della cupola di Centcelles (Matteo Braconi, Roma Tre) 

11.30  Testi patristici in relazione a Centcelles. Mondo Orientale (Carlo dell'Osso, PIAC)

12.00 Textos patrístics en relació a Centcelles. Món Occidental (Albert Viciano, AUSP)

12.30  Debat

Tarda. Moderador: Armand Puig i Tàrrech (AUSP)

Síntesi de les hipòtesis i debat 

15:30  Intervencions de:

Achim Arbeiter (Universitat de Göttingen), Javier Arce (Universitat de Lille), Josep Anton Remolà (MNAT), Vincenzo Fiocchi-Nicolai (PIAC)

16.45 Pausa

17.15  Debat conclusiu

19.15 Cloenda del Congrés. Reconeixement de la figura del Prof. Dr. Theodor Hauschild 

Per tal de poder millorar els nostres serveis utilitzem cookies de tercers. Si continua navegant considerarem que accepta la seva utilització.

Més informació Tancar
EM