Mínim 4 lletres

Fòrum Educatiu

Des del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona us oferim un Fòrum educatiu, un entorn de reflexió i acció al voltant de la cultura clàssica i el patrimoni procedent de Tàrraco, obert a docents i persones interessades en el desenvolupament de propostes educatives innovadores, projectes col·laboratius, recursos, publicacions, formacions... iniciat el passat curs 21-22

Programa curs 2021- 22: "Per què conservem el patrimoni?"

El curs 2021-22 us varem proposar un seguit de càpsules per reflexionar sobre què és el patrimoni, quin patrimoni hem de conservar, quins valors ens aporta com a societat i quins reptes tenim amb els joves.

Aquesta era una de les temàtiques principals del programa educatiu 2021-22 del MNAT i  eix vertebrador del programa "La defensa del patrimoni. El teatre romà de Tàrraco" destinat a l'alumnat de cicle superior de primària i educació secundària.

Durant el curs es duia a terme una primera sessió on es parlava de QUIN PATRIMONI CONSERVEM?

Tot sovint expliquem el patrimoni als infants i joves, però ens hem parat a reflexionar sobre què és el patrimoni, quin patrimoni hem de conservar, quins valors ens aporta com a societat i quins reptes tenim amb els joves?

També vam reflexionar sobre EL PATRIMONI I LA SUPERVISIÓ CIUTADANA, i en una darrera sessió ens varem endinsar en el PATRIMONI I L'OPINIÓ CIUTADANA.

Sol·licita més informació

Altres espais de participació

Diàlegs amb els claustres:

Trobades al Museu per explorar conjuntament les possibilitats educatives del MNAT que podeu aplicar a l'aula. Es pot sol·licitar gratuïtament per realitzar el mes de setembre en l'horari i dia que més us convingui.

Quedem al Museu i fem un cafè?

Resultats dels grups de treball

Infografia resultats 1r Grup de Treball mb els docents d'educació infantil i primària

Grup de treball amb els docents d'educació infantil i primària

Data: 8 d'abril de 2021

Dins del marc del Fòrum educatiu, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha convocat una trobada amb docents d'educació infantil i primària de diferents centres educatius per tal de tenir una conversa i conèixer la seva opinió sobre el desenvolupament del nou projecte educatiu, especialment del programa per a educació infantil i primària. 

La conversa es basa principalment en les diferents categories de propostes (visites i activitats, programes i projectes i recursos) que vol proposar el MNAT en el nou projecte educatiu. 

Es comenta que els projectes de llarg recorregut (en concret Centcelles el nostre objectiu), tot i que educativament són molt interessants i que hi ha una gran satisfacció al final de tot el procés, suposen una gran càrrega de feina pels docents que en general disposen de poc temps. En aquest sentit, es comenta que caldria tenir una bona planificació prèvia i que fossin acotats en el temps, per tal que els docents poguessin adaptar-ho a la programació d'aula. L'ideal seria que el mes de juny hi hagi una proposta definida amb els diferents fases del projecte i que el treball d'aula sigui prou versàtil com per a que cada docent ho pugui adaptar en el temps disponible i en els interessos i necessitats concretes.

Tot i que es veu interessant poder treballar per projectes, als docents els és molt difícil pensar en possibles projectes col·laboratius amb el MNAT ja que desconeixen bona part de la col·lecció del Museu, dels recursos que els pot oferir o com es poden fer connexions entre el passat i el present. En aquest sentit, es comenta la proposta del MNAT de Diàlegs amb els claustres i en general es troba interessant i molt important sobretot com a espai de trobada i coneixença mútua. També es proposa que sigui el Museu qui faci propostes amb temps per tal que els docents puguin adaptar-ho a les programacions de cada nivell educatiu.

Altres opcions serien la realització de projectes de centre en el que cada nivell educatiu treballés un aspecte de l'època romana des de diferents disciplines en les que el Museu pogués aportar recursos i activitats (educació física, llengua, medi...) o que el Museu proposés diferents temàtiques (aigua, animals, jocs...) i oferís diferents recursos modulars (visites, tallers, vídeos, jocs...) que els centres poguessin adaptar.

Pel que fa a les visites i activitats es valora positivament que des del Museu es facin propostes de treball previ i posterior  que donin continuïtat a l'aula. Caldria però que aquestes propostes fossin flexibles i que la seva realització no condicionin al desenvolupament de les activitats al Museu, ja que sovint hi ha un manca de temps important.

Dins de les activitats es veu interessant que es potenciï la vessant investigadora del Museu per donar a conèixer a l'alumnat la feina que hi ha al darrere de la institució, que tingui especial importància la manipulació a través de rèpliques i reproduccions per tal de fer un museu més experiencial i vivencial i que s'introdueixin les TIC.

Les TIC poden tenir un paper important en les propostes prèvies i posteriors i que es poden convertir en recursos que estiguin disponibles a la web del Museu. Actualment a les aules estan treballant en formats com el Kahoot, els vídeos, el Genially... Es proposa fer vídeos que motivin i presentin les activitats que s'aniran a fer al Museu.

Dins d'aquests recursos i propostes digitals, tot i que es poden oferir activitats i recursos online sí que es considera la visita al Museu com una part essencial i motivadora per l'alumnat.

Acabem la trobada amb la idea que és important reforçar la comunicació i coneixença mútua. Així, doncs, caldria buscar una acció, possiblement a través del fòrum educatiu del Museu,  per tal que el Museu es tingui més present i es consideri com un agent educatiu més.

Infografia resultats 1r Grup de Treball amb docents d'educació secundària i batxillerat

Grup de treball amb els docents d'educació secundària i batxillerat

Data: 11 de març de 2021

Dins del marc del Fòrum educatiu, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha convocat una trobada amb docents de secundària i batxillerat de diferents centres educatius per tal de tenir una conversa i conèixer la seva opinió sobre el desenvolupament del nou projecte educatiu, especialment del programa per a educació secundària.

En general, hi ha l'opinió que cal que el Museu es fixi en cap on va l'educació, i en aquest sentit es troba molt encertat que es vulgui apostar per la coeducació, la inclusió  i la ciutadania global, conceptes que haurien de ser eixos transversals en totes les propostes, des de les activitats i projectes fins als recursos en línia.  També  es destaca la importància que el Museu faci èmfasi en el desenvolupament competencial, potenciant tot allò que el món antic aporta en la realitat dels infants i joves.

En parlar d'inclusió, es fa referència a la necessitat que el Museu sigui més sensorial, no només per un tema d'accessibilitat, sinó també d'atracció i aprenentatge per l'alumnat. Poder tocar rèpliques i fins i tot peces reals, prèviament seleccionades i amb la cura necessària, aportaria un grau de motivació important per l'alumnat, sobretot per la realitat i exclusivitat que comporta.  També es troba interessant que des del Museu es poguessin organitzar maletes de descoberta amb materials i reproduccions com les que tenen els CRP per treballar a l'aula.

El fet de tocar i organitzar visites i activitats més experiencials,  aproximaria el Museu a l'alumnat, que sovint el veu com un lloc fred i distant on guardar silenci. Trencar aquesta visió que l'alumnat té dels museus, trencar el tabú del silenci, seria un objectiu important per aproximar el patrimoni a la ciutadania i establir el diàleg del que parla el projecte educatiu.

També serviria organitzar activitats més desenfadades, per exemple tipus concurs de TikTok o Quizz que parlin el seu llenguatge i que serveixin per despertar l'interès i l'estima pel patrimoni. Per l'experiència que tenen alguns centres, els concursos tenen l'èxit assegurat, sobretot si s'opta a un premi. Per trencar aquesta distància entre l'alumnat i el Museu també es podria realitzar una activitat per donar a conèixer el Museu per dins, el que no està a la vista: qui hi treballa, quines feines fan, el procés que es fa des d'una descoberta arqueològica fins a la seva conservació i musealització, quins professionals hi intervenen, quines fases, com és la gestió patrimonial...

De les propostes de treball per projectes, destaca la demanada que es fa des d'Altafulla de poder realitzar un projecte col·laboratiu amb la Vil·la romana dels Munts tal com es fa amb Centcelles el nostre objectiu i l'organització d'un Servei comunitari. La majoria de docents tenen interès en que el Museu organitzi un servei comunitari o un ApS, per exemple que permetés conèixer de primera mà una restauració o intervenció arqueologia amb diferents professionals del Museu. Caldria que des del Museu es sistematitzés  bé per poder-ho replicar i que els esforços arribessin a un nombre més gran d'alumnes.

És també una prioritat per l'alumnat de batxillerat el fet que el Museu pugui assessorar i oferir propostes de treballs de recerca. Es comenta que hi ha molt pocs alumnes que optin per fer un TdR d'humanitats i menys encara sobre el patrimoni romà de Tarragona. El fet que el Museu pogués oferir propostes, donaria noves idees i podria motivar el fet de tenir el recolzament d'una institució important al darrere. També seria una manera de despertar l'interès i valoritzar la història local.

Pel que fa als recursos, a banda de les maletes didàctiques, destaca el format digital,  especialment aquells recursos que permetin entrar telemàticament al Museu, com l'accés a la col·lecció en la que la informació estigui ben organitzada i es puguin aplicar filtres en les cerques.  A banda de fer accessible aquesta informació patrimonial, també es valora que hi pugui haver propostes d'activitats complementàries que permetin connectar-se amb algun educador per complementar la tasca.

També es troba interessant el poder organitzar visites amb els claustres per donar a conèixer el ventall de possibilitats, més enllà del programa de visites i activitats. Es comenta el cas d'un professor que treballa amb noves tecnologies i digitalització que li podria encaixar el plantejament que s'està fent al Museu sobre recursos digitals, però que cal conèixer-ho primer i crear sinèrgies.

En quant al preu, tot i que depèn de la realitat social de cada centre educatiu, actualment és un problema, sobretot si li sumem el fet que en un autobús només hi pot anar un grup bombolla. En aquest sentit, els recursos online i la creació d'alguna de les propostes que s'han comentat durant la trobada, poden ser una opció per seguir gaudint del patrimoni.

A nivell de calendarització d'aquestes propostes, caldria fer-ne una de general per cada projecte/proposta a partir de la temporització de la majoria de centres educatius i després mirar d'anar-se adaptant a les particularitats dels centres interessats.  

Acabem comentant l'inici del Fòrum educatiu amb aquesta trobada i es veu interessant poder continuar mantenint aquest diàleg en el futur, ja sigui a través de les reunions amb els claustres o bé amb grups de treball per projectes o temes d'interès.

Vols rebre infomació del Fòrum Educatiu del MNAT?

INSCRIU-TE AQUÍ AL BUTLLETÍ D'EDUCACIÓ DEL MNAT

Per tal de poder millorar els nostres serveis utilitzem cookies de tercers. Si continua navegant considerarem que accepta la seva utilització.

Més informació Tancar
Programador web app girona freelance