Minimum 4 letters

News

News

Es restaura el tram de muralla que es conserva al Museu Arqueològic

21 June 2023

El Museu Arqueològic de Tarragona, ubicat a la plaça del Rei, es troba immers en un projecte d’adequació. En el marc d’aquestes actuacions, s’han iniciat les tasques d’intervenció en el segment de la muralla republicana, la rampa annexa i l’espai que els acull.

El valor estimat del projecte és de 154.316,02€, té una durada prevista de 22 setmanes, i els treballs aniran a càrrec de Rècop, Restauracions Arquitectòniques.

En el context de la renovació museogràfica del museu, la muralla es manté com un element excepcional dins el recorregut, per la qual cosa cal una actuació global, que abasti la consolidació, restauració, neteja i millora per a l’encaix amb la nova museografia.

Àmbit de la intervenció

Les actuacions a la muralla es faran amb la col·laboració d’un equip pluridisciplinari, principalment dels camps  de l’arqueologia i la restauració.

Durant les obres, el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) i tècnics del MNAT vetllaran pel rigor i la qualitat de les intervencions de conservació-restauració realitzades a la muralla, assessorant i marcant directrius i criteris d’intervencions.

El projecte persegueix el doble objectiu d’estabilitzar l’estructura i consolidar el suport dels elements de pedra, i es divideix en quatre apartats diferents:

-Monitorització i control dels processos ambientals i de degradació

-Retirada d’afegits i instal·lacions obsoletes, com graves, baranes i voreres

-Intervenció de conservació-restauració, on s’estabilitzaran els carreus inestables, es sanejarà i netejaran les superfícies, s’eliminaran les eflorescències salines i es consolidaran materials.

-Millores en els espais adjacents a la muralla.

La muralla romana

L’edifici del Museu Arqueològic conserva en el pis inferior un tram aproximadament de 26 m de muralla d’època romana, així com una rampa annexa, que formen part del que s’anomena la segona fase de la muralla, datades al segle II aC. Del conjunt es coneixen part dels paraments exteriors, així com part del seu nucli. La muralla fou objecte de diverses intervencions i modificacions en època medieval, moderna i contemporània.

El 1948, amb les obres de construcció del Museu, es posaren al descobert les restes de la muralla. Mossèn Serra i Vilaró informà els membres de la Comissió Provincial de Monuments la troballa. Consegüentment, el nou edifici hagué d’integrar en la seva planta subterrània el tram conservat.

La muralla està catalogada com a BCIN, i forma part del Conjunt històric Artístic i zona arqueològica de la Part Alta de Tarragona, i és un dels monuments que formen part del conjunt arquitectònic de Tàrraco, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 2.000.

Next: The Centcelles complex at the Europeanatech Congress
Previous: The MNAT participates in the Joan Serra i Vilaró project.

In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use.

More information Close