Minimum 4 letters

News

News

Reinterpretació de l'escultura d'Antínous

15 January 2019

Una de les funcions essencials dels museus és la recerca, conservació i documentació dels seus fons, amb la voluntat de contribuir al coneixement i a la difusió del seu patrimoni.

Es tracta d’una feina constant, que es veu materialitzada en la tasca dels tècnics del Museu, però que també pot recaure en investigadors externs.

En aquests moments, la col·lecció del MNAT és objecte d’estudi per investigadors de diverses institucions (ICAC, URV, UAB, UB, UNED, etc.) i diversos àmbits, com ara estatuària, ceràmica, pintura, epigrafia o numismàtica.

Un d’aquests estudis que es troba en curs és el de Julio C. Ruiz Rodríguez, investigador adscrit a l’ICAC, que treballa en una tesis sobre estatuària romana de Tàrraco a la URV, en què està explorant la utilització de les noves tecnologies, com el 3D.

L’aplicació en el cas concret de l’escultura d’Antínous – que es mostra ara a l’exposició de síntesi TÀRRACO/MNAT al Tinglado 4 del Port de Tarragona- és especialment interessant.

L’escultura d’Antínous és una peça singular, fonamental per al coneixement de la Vil·la romana dels Munts, ja que es conserven pocs retrats en àmbits privats.  Fou trobada partida en dos trossos, que es van encaixar posteriorment per a la seva presentació museogràfica.

Julio C. Ruiz proposa fer una relectura de l’Antínous aplicant la metodologia del 3D per determinar l’encaix correcte d’aquests dos fragments, juntament amb la reintegració de fragments trobats als Munts que, segons l’investigador, podrien formar part de l’escultura (un peu, una mà, un tros d’avantbraç i un fragment d’espatlla), atribuïts per Ruiz a l‘escultura a partir de l’estudi iconogràfic i de materials.

Aquesta tecnologia permet “jugar” virtualment amb la restitució dels diferents materials sense malmetre’ls, ja que evita la seva manipulació directa, i és un bon exemple de com aquestes noves eines permeten obtenir nous punts de vista i obren camí a futures interpretacions en el camp de la recerca.

Next: Llegim el Patrimoni. Literatura i Història 2019
Previous: Nadal al MNAT!

In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use.

More information Close