Minimum 4 letters

Les Arts del metall. De l'Edat de Bronze a l'època romana

Exhibitions

15/11/2000 - 25/02/2001

Archaeological museum of Tarraco

El mes de maig de 1999, el Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse, va reobrir les seves portes al públic després d'un període de reformes arquitectòniques en la seva seu i una vegada realitzada la reinstal·lació museogràfica d'un miler de peces seleccionades entre les seves col·leccions: la gran riquesa i importància del fons del Museé Saint-Raymond, es va aconsellar actuar -en les sales d'exposició permanent- amb aquell criteri selectiu- per tal de no cansar els visitants amb l'acumulació d'objectes pertanyents a una mateixa categoria.

Aquesta decisió va obligar, però, complementàriament, a definir i concretar -ja des d'un bon principi- un programa d'exposicions temporals dinàmic, que permetés donar a conèixer al públic els fons conservats en les reserves del museu.

L'exposició Les arts du métal au Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse, presentada coincidint amb la reinauguració del museu, va néixer d'aquella intenció. Durant nou mesos, ha brindat als visitants del Musée Saint-Raymond l'oportunitat de conèixer i de gaudir d'aquestes obres -magnífiques i, en aspectes molt diversos, d'altíssim interès- que ara, gràcies a la generosa disponibilitat de la Mairie de Toulouse, es brinden -aquesta vegada en companyia d'una selecta representació de peces de metall de Tàrraco- al públic del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Algunes de les peces integrades en l'exposició són cèlebres, com les famoses rodes protohistòriques del carro de Fa (Aude). En altres casos, el de peces menys o gens conegudes, l'exposició va donar l'oportunitat d'aprofundir en el seu estudi científic: la seva procedència, la seva funcionalitat, la seva significació o la seva datació. I va, també, possibilitar afrontar el tractament i la restauració d'aquelles peces que, per circumstàncies diverses, ho requerien. En definitiva, l'organització d'aquesta exposició va comportar l'assumpció d'un projecte complex i interdisciplinar en el qual van participar diferents especialistes en els camps de l'arqueologia, la museologia i la museografia i, també, de la restauració.

Un esforç que ha donat com a resultat una exposició que permet el gaudi i la comprensió d'unes obres creades en el decurs d'un llarg període la història humana, des dels inicis de la utilització del metall (al III mil·lenni aC, a l'Occident) fins a l'Imperi romà, i que permet, doncs, també, copsar i admirar la voluntat i la capacitat d'aquelles antigues societats per a dominar noves tècniques, fent de la metal·lúrgia -a partir d'un sorprenent equilibri funcional i formal dels objectes- un autèntic art.

Next: La memòria compartida. Museus convidats al MNAT: El Museo de Zaragoza
Previous: Art rupestre de l'Arc mediterrani de la Península ibèrica

In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use.

More information Close