Minimum 4 letters

Construeix l'urbs, viu la civitas!

Educational activities

Taller de coneixement de la ciutat romana

1 h 30 min

Secondary Schools - Baccalaureate - Education at leisure - Families - Other groups - Primary Schools - C.Higher

Tinglado 4 in the Port of Tarragona

Moll de Costa. Port de Tarragona 43004 TarragonaHow to get there

Description

A partir de la necessitat de fundar una nova ciutat romana, per tal d’ordenar nous territoris conquerits, es plantegen qüestions fonamentals entorn a l’urbanisme i al concepte de ciutat en època romana. La utilització d’una maqueta didàctica serveix per a concretar tots aquests aspectes, creant una ciutat ideal, a la vegada que ens permet lligar-ho amb la realitat de Tàrraco, a través de les restes conservades al MNAT i que ens permeten fer un apropament a la seva realitat urbana: els edificis, els espais, les problemàtiques que suposava l’abastiment d’aigua o la ubicació d’alguns establiments problemàtics com ara les fullonica; però també el component humà, els ciutadans que s’alimentaven, es divertien o comerciaven, i constituïen l’autentica civitas.


Content:

- Construcció d’una ciutat ideal a partir de la maqueta didàctica i de les necessitats manifestades pels participants –convertits en ciutadans d’aquesta vrbs–, que dividits en cinc grups s’encarreguen de diferents problemàtiques: habitatge, enginyeria, economia, política, religió, oci, tot resolent les demandes ciutadanes.

- Utilització d’un còmic, com a guia per al desenvolupament de la nova ciutat.

- Utilització de reproduccions i imatges de les peces del Museu, per tal de concretar cadascun dels temes introduïts en l’exemple de Tàrraco, des de l’arquitectura d’alguns edificis concrets, la seva correcta ubicació dins de la trama urbana, o les activitats que es realitzaven en els diferents espais i la composició social dels ciutadans.

- Conclusió de l’activitat amb la formalització final de la ciutat creada i amb l’anàlisi del grau de “civilització” de la proposta, així com de la qualitat de la seva gestió.

Objectives

- Conèixer l’estructura d’una ciutat romana, quins són els seus edificis principals i la seva funció.

- Aproximar-nos a la cultura romana, la seva organització social, política i religiosa, dins de l’estructura urbana.

- Aprendre a extreure informació a partir de l’observació directa de les restes materials.

- Introduir els conceptes d’espai i funcionalitat urbana.

- Conèixer els trets més rellevants de la vida quotidiana a les ciutats romanes i dels seus ciutadans.

- Conèixer què és i quina funció té el Museu, tot realitzant una primera aproximació global.

- Valorar el nostre passat i el patrimoni.

Materials

facilitat pel Museu

Groups

màxim 30 persones

Prices

80 € (grups inferiors a 20)
4 € per persona (grups superiors a 20)

Bookings

977 25 15 15
mnat@gencat.cat
In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use. More information here Close