Minimum 4 letters

Romans al segle XXI?

Online activity

Una parella de romans es passegen pel segle XXI provocant diverses distorsions temporals.

1 h Amb una sessió prèvia amb els docents i una sessió amb l'educador a través de videoconferència.

Primary Schools - Secondary Schools - Primary Schools - C.Higher

Online activity

Description

Una parella de romans es passegen pel segle XXI provocant diverses distorsions temporals. Aquesta activitat permetrà endinsar-nos a l’època romana a partir de qüestionar-nos certs paral·lelismes amb l’actualitat i prendre consciència de l’herència rebuda. Els alumnes hauran de fer hipòtesis i treure conclusions a partir de l’observació de les peces conservades al Museu que ens permetran conèixer certs aspectes de la vida social i de la ciutat de Tàrraco alhora que retornem els personatges a la seva època.
 

Per preparar la visita

 

Per complementar l’activitat

Objectives

Prendre consciència de l’herència rebuda de l’època romana.
Descobrir la ciutat de Tàrraco i identificar els seus monuments a través de les restes materials conservades al Museu.

Conèixer els principals trets que defineixen la societat romana.
Utilitzar les peces arqueològiques per aproximar-nos al passat i aprendre a extreure’n informació.
Aprendre a valorar el patrimoni. 

Competències

Competència comunicativa.
Coneixement i interacció en el món físic.
Competència social i ciutadana.
Competència digital

Groups

Un grup de màxim 25 persones.

Languages

Català.
In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use. More information here Close
EM