Minimum 4 letters

Retrobem-nos a Tàrraco.

Educational activities

Taller de descoberta del Museu.

1 h 30 min

Secondary Schools - Primary Schools - C.Higher - Education at leisure

Joc de descoberta

Tinglado 4 in the Port of Tarragona

Moll de Costa. Port de Tarragona 43004 TarragonaHow to get there

Description

A partir de la identificació de sis personatges que representen a la totalitat de la societat de Tàrraco, i que es van descobrint al llarg del recorregut pel Museu, es pot fer una aproximació a diferents aspectes de la vida dels romans: com i a on vivien, com era la població, com vestien, com eren la seva educació, l’alimentació, les diversions, el comerç, les creences...


Content:

- Joc de descoberta i simulació a través del contingut de sis maletes. Cadascuna d’elles conté els elements identificatius de cada personatge, que els alumnes –treballant en grups– han de descobrir, tot recorrent el Museu, ajudats pel seu quadern de pistes.

- Utilització de reproduccions de les peces del museu, així com altre material d’animació, que permet experimentar cadascun dels temes introduïts, des del valor de la moneda fins a la indumentària.

- Conclusió de l’activitat realitzant una síntesi amb tots els personatges, la qual cosa permet fer una aproximació final a Tàrraco.

Objectives

- Conèixer de manera globalitzadora, i a partir d’una sèrie de preguntes significatives per als alumnes, els principals trets de la vida en una ciutat romana –Tàrraco– a través de les restes que conserva el museu.

- Aproximar-nos als conceptes de canvi, permanència, seqüenciació i periodització.

- Aprendre a extreure informació a partir de l’observació directa de les restes materials.

- Conèixer què és i quina funció té el museu, tot realitzant una primera aproximació global.

- Valorar el patrimoni.

Groups

Màxim 30 persones

Prices

80 € (grups inferiors a 20)
4 € per persona (grups superiors a 20)

See special conditions:

Bookings

977 25 15 15
mnat@gencat.cat

Languages

Català i castellà
In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use. More information here Close