Minimum 4 letters

Us portem a l'hortus!

Educational activities

Conèixer la importància dels jardins i les plantes i el seu ús en el món romà.

1 h 30 min

Primary Schools - Primary Schools - C.Higher - Primary Schools - C.Medium - Education at leisure - Families - Other groups

Taller

The Roman Villa of Els Munts

Passeig del Fortí, s/núm. AltafullaHow to get there

Description

Tot utilitzant una metodologia basada en l’experimentació, a partir de l’hortus experimental construït a la Vil·la romana dels Munts, de la relació amb els elements patrimonials procedents de Tàrraco –que  ens acosten al coneixement de l’entorn natural i paisatgístic d’època romana– i dels textos clàssics –que ens faciliten una visió d’aquesta realitat de primera mà– es proposa un apropament als jardins romans per a conèixer les seves característiques, les espècies que s’hi conreaven, així com els seus usos.

Una proposta d’apropament al coneixement històric des de la unió del patrimoni cultural amb el patrimoni natural.

 


Content:

- Coneixement de las característiques principals de la vida al camp, a través d’una selecció de textos clàssics que en fan referència, així com de les plantes i arbres coneguts pels romans, a través de la iconografia procedent de Tàrraco.

- Identificació de les plantes i els arbres en el jardí experimental realitzat a la Vil·la dels Munts a través dels sentits: olorar, veure, tocar, tastar.

- Coneixement i experimentació de les feines de jardineria i horticultura.

- Apropament a la utilització de les plantes amb la realització d’un ungüent o perfum.

 

(*) Aquesta activitat ha estat fruit d’un projecte de col·laboració Comenius Regio entre les ciutats d’Orléans i Tarragona, en el que han participat l’Ajuntament de Tarragona (Institut Municipal d’Educació i Museu d’Història), l’Escola de Pràctiques de Tarragona, l’Institut de Ciències de l’Educació de l’URV, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA - Centre Mas de Bover. Constantí) i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

 

Important! L’activitat es realitza a l’exterior i, per tant, està exposada a les inclemències del temps. En cas que no es pogués desenvolupar en la data concertada, es podrà canviar el dia de la reserva.

Objectives

- Conèixer l’ús i el significat de les plantes en el món romà.

- Aprendre a utilitzar i interpretar diferents fonts històriques per contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.

- Apropar-se a la formalització dels jardins i a la seva funció dins la casa romana, exemplificat en la vil·la dels Munts (Altafulla).

- Conèixer i valorar el passat i el patrimoni.

- Reflexionar sobre la importància de l’entorn natural i la seva salvaguarda.

Groups

màxim 30 persones

Prices

90 € (grups inferiors a 20)
4,5 € per persona (grups superiors a 20)

See special conditions:

Bookings

977 25 15 15
mnat@gencat.cat

Languages

Català
In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use. More information here Close