Minimum 4 letters

24/04/1992 - 27/09/1992

Archaeological museum of Tarraco

Vrbs Tarraco es va constituir com la clau de volta que tanca una trilogia encetada amb Tàrraco, Objecte i Imatge i continuada amb Effigies Tarraconenses. Una trilogia que va començar amb una proposta experimental entorn de l'enorme potencial, inexplorat fins aleshores, contingut en els nostres museus i, més concretament, entorn del nostre patrimoni arqueològic enclaustrat enigmàticament en les sales d'unes institucions fins aquells moments fossilitzades per la seva pròpia història i vocació.

Si Effigies Tarraconenses va significar una mirada enrere, inevitable i justa al mateix temps, Vrbs Tarraco va voler presentar una visió perfectament actualitzada de tot allò que, més o menys conscientment, constitueix els fonaments de la nostra memòria col·lectiva.

Tot deixant-se portar per l'entusiasme de qui descobreix en cada racó un univers nou, Bernard Plossu s'incorpora així a la història gràfica de la Tarragona Romana i perpetua; una vella tradició d'alternança creativa entre els qui, des de fora, han ofert una visió potser més espontània i lliure de valoracions prèvies i els qui, des de la ciutat, han donat i donen una versió necessàriament més mediatitzada.

Next: El Palau Nacional: Crònica gràfica
Previous: Un home per a la Història. Homenatge a Bonaventura Hernández Sanahuja

In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use.

More information Close