Minimum 4 letters

Perspectiva hipotètica de Tàrraco s. II

Exhibitions

04/05/2001 - 09/12/2001

Archaeological museum of Tarraco

Des de la seva fundació, l'any 218 aC, Tàrraco esdevingué un assentament bàsic per a la romanització de la Península Ibèrica.

L'any 27 aC, en el marc d'una profunda reforma politicoadministrativa d'Hispània duta a terme per August, Tàrraco fou designada capital de la important provincia Hispania citerior, anomenada també Tarraconensis.

Aquesta decisió va significar el reconeixement definitiu de la funció que la ciutat hauria d'exercir en els territoris de l'occident romà durant tot el període de l'Alt Imperi. I va impulsar un ampli programa tendent a dotar la colònia d'un alt nivell urbanísitc i monumental, d'acord amb la seva importància i amb la seva significació.

Aquest programa, a jutgar per les dades que ha proporcionat fins ara la investigació arqueològica, es va anar aplicant de manera esglaonada a tot al llarg del segle I dC.

Next: Tàrraco: una arqueologia viva
Previous: La memòria compartida. Museus convidats al MNAT: El Museo de Zaragoza

In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use.

More information Close