Minimum 4 letters

Cultura-cultures. Arqueologia del Museu de Montserrat

Exhibitions

20/09/2007 - 04/11/2007

Archaeological museum of Tarraco

Cultura-cultures presenta un conjunt de materials arqueològics, etnològics i artístics de les més variades cultures –antigues i modernes, properes i llunyanes, que han existit o que coexisteixen en el planeta. Aquestes peces tan heterogènies, reagrupades per cultures, ofereixen una lectura de gran interès, com és el diàleg intercultural en un món tan interrelacionat com el que vivim.

En el fons, l’home és el mateix i idèntic en totes les cultures, amb les seves necessitats biològiques i psíquiques i els mateixos plantejaments profunds sobre la vida i sobre la mort. Cada cultura presenta trets característics però les arrels són les mateixes. El visitant és convidat a fer una excursió a través del temps i de l’espai i descobrir la veritat primària que tots el humans són iguals i observar que les diferències són enriquidores i apunten totes cap a un punt central de confluència.

Amb el Romanticisme, Occident va sentir curiositat i va començar a interessar-se per les cultures diferents a les seves. Avui les interinfluències culturals són un fet de viva actualitat. Amb tot, ens trobem en una etapa molt inicial. Els paràmetres que fem servir les diferents cultures no són ni podran ser mai idèntics. Això és un llast o bé ha de ser considerat un enriquiment? Els apropaments a les cultures, les antigues i les actuals, representen un fet positiu, però sempre caldrà evitar l’eclecticisme dels dilettanti i procedir sempre amb un respecte exquisit i amb voluntat d’aprendre sense destruir res de substancial de la pròpia cultura ni de la dels altres.

L’objectiu d’aquesta exposició, a més d’oferir al públic una àmplia i rica col·lecció d’unes arts tan antigues com vigents, és propiciar una reflexió d’aquest complex problema, explicitat en el títol Cultura-cultures.

Next: L'antiguitat clàssica a través dels gravats. Els Piranesi de Montserrat
Previous: Pedres precioses

In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use.

More information Close