Minimum 4 letters

28/04/1990 - 30/09/1990

Archaeological museum of Tarraco

Tàrraco, la Tarragona romana, fundada a les darreries del s.III a.C., ha servit reiteradament de model d'una iconografia evolutiva en el decurs del temps. Els seus vestigis, en molts casos monumentals, han estat reproduïts emprant les diferents tècniques, de les que es disposava a cada moment. La fotografia, per tant, no ha estat pas aliena al procés.

Ja sigui a través dels reportatges dels fotògrafs professionals, ja sigui mitjançant la tasca dels afeccionats, entre els quals destacaren alguns historiadors, arqueòlegs i excursionistes, els monuments i els objectes procedents de Tàrraco han estat representats fotogràficament, constituint un document cabdal per al coneixement de l'evolució d'aquests monuments, així com de la societat que els ha conservat i contemplat.

Aquesta va ser la finalitat de l'exposició, fer un recull, representatiu, no pas exhaustiu, dels documents fotogràfics generats sobre la Tarragona romana, que apleguen l'element històric i l'humà, des de mitjan segle XIX, fins als anys 50 del segle passat. Un recull basat fonamentalment, però no exclusivament en l'arxiu fotogràfic del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, que va des de les fotografies realitzades pel fotògraf francès J. Laurent, establert al nostre país a la segona meitat del segle XIX, passant per les d'Adolf Mas, Serra Vilaró, H. Vallvé, Valentines, Chinchilla, Raymond i d'altres que han restat en l'anonimat.   

Next: Un home per a la Història. Homenatge a Bonaventura Hernández Sanahuja
Previous: Sobreviure a la Prehistòria.

In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use.

More information Close