Minimum 4 letters

Moonlight. Valentín Vallhonrat

Exhibitions

22/04/2004 - 29/08/2004

Archaeological museum of Tarraco

L’exposició que el MNAT va presentar durant la Primavera Fotogràfica – dedicada a l’edició del 2004 a les noves tecnologies i als nous usos i formats que es fan de la imatge – va ser la proposta que Valentín Vallhonrat va fer de la representació d’una sèrie de monuments arquitectònics, en la qual l’autor qüestiona el paper atorgat tradicionalment a fotografia com a reproductora de la realitat, plantejant un anàlisi crítica de les imatges.

A partir d’una iconografia basada en un conjunt de monuments representatius de diferents cultures, Vallhonrat ha construït unes imatges en què s’amalgamen realitat i aparença, relació directa entre original i substitut, experiència real i simulacre.

L'autor va recollir els postulats que sobre la presentació del món va portar endavant l’expedició fotogràfica promoguda per Pròsper Merimée el 1851, que es convertí al cap dels anys en un dels pilars en els quals es recolza la descripció del món, tal com avui el coneixem.

L’exposició compta amb un catàleg, editat pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, on es recullen les imatges presentades a l’exposició, a més d’un text del propi autor i d’una introducció del catedràtic d’Arqueologia d’Història de l’Art de l’Edat Mitjana i membre de l’Institut d’Estudis Catalans, Xavier Barral i Altet, amb el títol Nous ulls per als monuments.

Next: Tàrraco i l'aigua
Previous: El Renaixement de Tàrraco, 1563. Lluís Pons d'Icart i Anton Van den Wyngaerde

In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use.

More information Close