Minimum 4 letters

L'arqueologia a Catalunya, avui.

Exhibitions

11/03/1982 - 04/04/1982

Archaeological museum of Tarraco

Pel que fa al pas de l'home per Catalunya i de la seva cultura des dels orígens fins a l'Edat Mitjana, cal que ens marquem uns períodes que ens permetin comprendre i assimilar els trets més importants.

L'Arqueologia és una ciència que ens ajuda a desxifrar com vivia la gent en el passat, a través de les restes materials que trobem; per això ens és especialment útil en aquelles etapes de les quals no hi ha res escrit. A l'exposició, on hi ha una primera etapa molt llarga, la Prehistòria, d'evolució lenta, amb uns canvis climàtics que condicionen la forma de vida de l'home i en la qual no es coneix l'escriptura; tot el que se'ns explica ve documentat per estris, ossos, fons de cabana, cendres... La segona etapa, la Història, és més curta cronològicament però més densa en contingut perquè l'escriptura, a mesura que s'integra en la vida dels pobles, ajuda a la interpretació de les restes arqueològiques.

Next: Tàrraco: objecte i imatge. 11 fotògrafs al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona.
Previous: Tàrraco: el naixement d'una ciutat. 2200 anys d'Història de Tarragona

In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use.

More information Close