Minimum 4 letters

La mirada de Roma. Retrats romans dels Museus de Mèrida, Toulouse i Tarragona

Exhibitions

31/03/1995 - 18/06/1995

Tinglado 4 in the Port of Tarragona

Amb la posada en comú de les col·leccions dels tres museus participants - Mérida, Toulouse i Tarragona -, La mirada de Roma va pretendre facilitar el coneixement de les característiques, l'evolució, les tècniques, els models i les tipologies del retrat en la cultura romana, però, sobretot, el seu valor, la seva significació i el seu paper com a comunicador en el món social i en el polític, en el si d'una civilització tan complexa com la romana, de la qual som hereus.

Els contactes Mérida-Toulouse-Tarragona han estat freqüents i intensos al llarg de la Història: Tàrraco i Augusta Emerita van ser dues importants ciutats de la Hispània romana, capitals de les províncies Hispaniae Citerioris i Lusitània, respectivament. Toulouse, una de les ciutats més importants de la Gallia Narbonensis, va assumir, en època visigòtica, un important i actiu paper, i com a capital del regne de Toulouse exercí una clara influència sobre bona part de la Península Ibèrica i, més concretament, sobre les principals ciutats en aquest període, Mérida i Tarragona entre elles.

Next: Públiques mirades
Previous: Revelar el passat. Homenatge a Joan Serra i Vilaró

In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use.

More information Close