Minimum 4 letters

Conferència "Llibres i educació. Només es pot aprendre amb llibres?"

Activities

20 April 2021

Dimarts 20 d'abril a les 19.00 h Canal: comunitat Tellfy - plataforma Zoom

We read Heritage. Literature and History

Activitat interactiva

Seguim amb el cicle Llegim el Patrimoni. Literatura i HIstòria, amb aquesta nou format digital a través de la comunitat Tellfy i la plataforma Zoom. 
Aquesta setmana, el tema de debat és "Llibres i educació. Només es pot aprendre amb llibres?"
La conferència anirà a càrrec de Meritxell Blay (professora de clàssiques / APLEC)
Concha López (mestra de suport CREDIV-CRE ONCE Barcelona)

Inscripció :
A través del canal Llegim el Patrimoni de l'app Tellfy:
https://tfy.to/bibliotecatarragona/llegimelpatrimoni
Cal tenir l’aplicació descarregada prèviament.
Per qualsevol dubte: bptarragona.cultura@gencat.cat

In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use. More information here Close
EM