Minimum 4 letters

Caius i Faustina us conviden a la seva vil·la.

Activity developed at the MNAT

Visita teatralitzada a la vil·la romana dels Munts. Activitat realitzada en les instal·lacions del museu.

1 h 30 min

Primary Schools - Secondary Schools - Baccalaureate - Education at leisure - Primary Schools - C.Initial - Primary Schools - C.Medium - Primary Schools - C.Higher

The Roman Villa of Els Munts

Passeig del Fortí, s/núm. AltafullaHow to get there

Description

Caius i Faustina, dos romans del segle II dC, ens conviden a la seva vil·la. Amb ells farem un recorregut per les principals estances mentre ens expliquen com era la vida quotidiana de les elits de Tàrraco, com s’administrava la finca i quins luxes tenien.


Contingut

- Itinerari guiat per Faustina o per Caius –senyors de la vil·la– que, vestits d'època, introdueixen els participants en el coneixement del que seria la seva casa en els seus diferents usos: residencial, agrícola i de lleure .
- Abillament adient a l'època dels personatges que condueixen l’activitat
- Utilització de reproduccions i elements que permeten la situació en el context de la vil·la.

Per preparar la visita

- El Museu aportarà guants d’un sol us per a la realització de l’activitat.


Els participants han de portar el seus propis estris d’escriptura (bolígraf, llapis, goma, maquineta ...)

- Podeu fer la visita lliure al Museu per conèixer l’exposició. Sol·liciteu-la en fer la reserva de l’activitat.

Important! Aquesta activitat es realitza a l’exterior i, per tant, està exposada a les inclemències del temps. En cas que no es pogués desenvolupar en la data concertada, es podrà canviar el dia de la reserva.

Treballs posteriors

- El Museu facilita propostes per complementar la vostra visita i continuar treballant a l’aula.

Objectives

- Conèixer el significat i la importància de les vil·les en el món romà i de la vida al camp. 
- Conèixer les principals característiques de la vil·la dels Munts a partir de l’observació directa d’aquest important jaciment.
- Fer una aproximació a la vida quotidiana de l’època romana a partir del coneixement de les activitats que es duien a terme a la vil·la.
- Utilitzar el jaciment arqueològic per aproximar-nos al passat.
- Valorar i respectar el patrimoni i conscienciar-se de la importància de la seva conservació.
 
Competències

- Competència comunicativa.
- Coneixement i interacció en el món físic.
- Competència social i ciutadana.

Groups

màxim 30 persones

Prices

90 € (grups inferiors a 20)
4,5 € per persona (grups superiors a 20)

See special conditions:

Bookings

Contactar amb el servei d’assessorament i reserves del Museu per concertar data i hora.
977 25 15 15.
mnat@gencat.cat

Languages

Català i castellà
In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use. More information here Close
EM