Minimum 4 letters

Caius i Faustina et conviden a la vil·la.

Educational activities

Taller de descoberta de la vil·la dels Munts

1 h 30 min

Primary Schools - Secondary Schools - Baccalaureate - Education at leisure - Families - Other groups

Itinerari guiat

The Roman Villa of Els Munts

Passeig del Fortí, s/núm. AltafullaHow to get there

Description

A partir de la invitació a la vil·la per part dels seus propietaris, els nois i les noies coneixen i participen en el que devia ser la vida quotidiana en aquell entorn a l’època romana, a través del recorregut per la vil·la, guiat per Faustina o per Caius, i de la manipulació i ubicació de reproduccions d'objectes que hi procedeixen.


Content:

- Itinerari guiat per Faustina o per Caius –senyors de la vil·la– que, vestits d'època, introdueixen els participants en el coneixement del que seria la seva casa en els seus diferents usos: residencial, agrícola i de lleure .

- Abillament adient a l'època i utilització d'un quadern d'activitats relacionades amb les diferents parts de la vil·la.

- Manipulació de reproduccions i situació en el context de la vil·la.

Important! Aquesta activitat es realitza a l’exterior i, per tant, està exposada a les inclemències del temps. En cas que no es pogués desenvolupar en la data concertada, es podrà canviar el dia de la reserva.

Objectives

- Conèixer el significat i la importància de les vil·les en el món romà.

- Conèixer les principals característiques de la vil·la dels Muntsa partir de l’observació directa d’aquest important jaciment.

- Fer una aproximació a la vida quotidiana de l’època romana a partir del coneixement de les activitats que es duien a terme a la vil·la.

- Ser capaços, a partir de l’observació directa i de la manipulació d’alguns objectes i reproduccions extrets d’aquest jaciment, de contextualitzar-los i situar-los al lloc que els correspondria dins la vil·la.

- Valorar i respectar el patrimoni i conscienciar-se de la importància de la seva conservació.

Groups

màxim 30 persones

Prices

90 € (grups inferiors a 20)
4,5 € per persona (grups superiors a 20)

See special conditions:

Bookings

977 25 15 15
mnat@gencat.cat

Languages

Català, castellà, francès i anglès
In order to offer an improved service we use third-party cookies. If you continue to browse we understand that you accept their use. More information here Close