La xarxa “Roman Europe. Roman Museums in Europe” pretén convertir-se en una eina de coneixement i aprofundiment en el llegat comú europeu de Roma, fomentant a més de la col·laboració i el coneixement mutu dels diversos centres patrimonials, l’accessibilitat i la difusió d’aquest patrimoni entre els ciutadans europeus i tots els interessats en la cultura romana. Un altre objectiu és que en fases successives del projecte es puguin incorporar d’altres centres dels diferents territoris que ocupava Roma en Europa, per així constituir una veritable plataforma que afavoreixi una millor comprensió de la civilització que ens ha deixat en herència llengües, part del nostre dret, estructures urbanes i unes pautes culturals que, dins d’una Europa multicultural, encara avui ens identifiquen.

El projecte es formalitzarà en una WEB com a principal plataforma d’intercanvi i en una exposició temporal amb el mateix nom: “Roman Europe. Roman Museums in Europe” en cadascun dels centres participants, realitzant-se en vuit llengües diferents: català, castellà, francès, italià, portuguès, anglès, alemany i romanès. Així mateix, està prevista la creació, disseny i edició d’un llibre i CD monogràfics sobre els Museus de Romanitat, que es presentarà en tots els centres i finalment a Mèrida.

La importància del projecte, inicialment d’un any de duració, radica en què a mig i llarg termini es consolidi una plataforma d’intercanvi de coneixement oberta tant al públic general com a la resta de museus de cada antiga província. D'aquesta manera es revaloritza el llegat de Roma com a factor d’identitat i de creixement econòmic i social, afavorint el desenvolupament del turisme cultural en moltes regions, així com el foment de noves experiències.

Enrrera
Següent

Portada - 1 -2 - 3